Om Kiropraktikk

  • I Norge har kiropraktoren status som primærhelsekontakt. Derfor kan pasienter som har problemer med muskel-skjelett-nerve systemet oppsøke kiropraktoren direkte, uten henvisning fra lege.
  • ​Kiropraktorer har også muligheten til å sykemelde (opptil 12 uker), henvise til røntgen, MR, CT, og ultralyd under Folketrygden, samt videre henvise til spesialist.
  • De fleste kiropraktorer samarbeider med fastlegene og sender epikriser (tilbakemeldinger). På den måten kan kiropraktoren og fastlegen samarbeide for å sammen hjelpe pasienten tilbake til en problemfri hverdag.
  • Norske Kiropraktorer har 5-års universitetsutdannelse fra godkjent lærested, og har gått 1 år i turnus før de får full autorisasjon fra Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell. Norsk kiropraktorforening (NKF) pålegger sine medlemmer å være faglig oppdatert via ulike kurs og seminarer hvert år

Historie

  • 1922: Kiropraktikk har vært praktisert i Norge siden 1922.

  • ​​1988: Tittelen kiropraktor ble beskyttet. Utøvere måtte være autorisert og ha lisens i henhold til Lov om helsepersonell, det samme som annet helsepersonell.

  • ​2006: Norske kiropraktorer fikk fra 1. januar 2006 status som primærkontakt på samme måte som leger, tannleger og psykologer. Pasienter hos kiropraktorer får også refusjon fra NAV dette året.